Expats die in Nederland komen werken maken mogelijk extra kosten, dit worden ook wel de extraterritoriale kosten genoemd. U als werkgever mag uw expats een vrije onbelaste vergoeding geven voor deze extraterritoriale kosten. Door de 30% regeling mag u als werkgever 30% van het loon van uw expats (inclusief vergoeding) belastingvrij verstrekken.  Voor meer informatie klik hier.